tarptautinės organizacijos

ICOM – Tarptautinė muziejų taryba
https://icom.museum/

ICOMOS – Tarptautinė istorinių vietų ir paminklų taryba
https://www.icomos.org/fr/

ICCROM – Kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo tarptautinis studijų centras
http://www.iccrom.org/

UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija
http://www.unesco.org/

NEMO - Europos muziejinių organizacijų tinklas
http://www.ne-mo.org/

Europos meno muziejų tinklas
http://www.euromuse.net/

Europos Tarybos konvencijos
https://www.coe.int/en/web/conventions/

Pasaulio muziejai
http://www.museum.com

Pasaulinė muziejų bičiulių federacija
http://www.museumsfriends.org/

Europos kultūros fondas
https://www.culturalfoundation.eu/

Soros'o fondų tinklas
https://www.opensocietyfoundations.org/

Meno galerijų tinklas
http://www.gallery-worldwide.com/