muziejų statistika

Muziejų statistiniai duomenys Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos puslapyje »»»

Muziejams skirtas puslapis Kultūros ministerijos svetainėje »»»

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo statistika »»»

Muziejų statistika 2020 m.
Atsisiųsti duomenis: Muz2020.xlsx »»»

Muziejai 2019 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2019 m.
II. Rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius.
III. Įsigytų eksponatų skaičius.
IV. Suinventorintų eksponatų skaičius.
Atsisiųsti duomenis: Muz2019.xlsx »»»

Muziejai 2018 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2018 m.
II. Lankytojai ir edukacinė veikla.
III. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla.
IV. Muziejaus darbuotojai 2018 m.
V. Muziejaus patalpos ir gautos lėšos 2018.
Atsisiųsti duomenis: Muz2018.xlsx »»»

Muziejai 2017 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2017 m.
II. Lankytojai ir edukacinė veikla.
III. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla.
IV. Muziejaus darbuotojai 2017 m.
V. Muziejaus patalpos ir gautos lėšos 2017.
Atsisiųsti duomenis: Muz2017.xlsx »»»

Muziejai 2016 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2016 m.
II. Lankytojai ir edukacinė veikla.
III. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla.
IV. Muziejaus darbuotojai 2016 m.
V. Muziejaus patalpos ir gautos lėšos 2016.
Atsisiųsti duomenis: Muz2016.xlsx »»»

Muziejai 2015 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2015 m.
II. Lankytojai ir edukacinė veikla.
III. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla.
IV. Muziejaus darbuotojai 2015 m.
V. Muziejaus patalpos ir gautos lėšos 2015.
Atsisiųsti duomenis: Muz2015.xlsx »»»

Muziejai 2014 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2014 m.
II. Muziejaus veikla 2014 m.
III. Lankytojai ir edukacinė veikla.
IV. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla.
V. Muziejaus darbuotojai 2014 m.
VI. Muziejaus patalpos ir gautos lėšos 2014.
Atsisiųsti duomenis: Muz2014.xlsx »»»

Muziejai 2013 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2013 m.
II. Muziejaus veikla 2013 m.
II. 1. Lankytojai ir edukacinė veikla.
II. 2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla.
III. Muziejaus darbuotojai 2013 m.
IV. Muziejaus patalpos ir gautos lėšos 2013.
Atsisiųsti duomenis: Muz2013.xls »»»

Muziejai 2012 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2012 m.
I. 1. Eksponatų įsigijimas, inventorizavimas, skaitmeninimas ir įvertinimas.
I. 2. Eksponatų restauravimas, konservavimas, nurašymas, perkėlimas.
II. Muziejaus veikla 2012 m.
II. 1. Lankytojai.
II. 2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos.
II. 3. Leidybinė ir mokslinė veikla.
III. Muziejaus darbuotojai 2012 m.
III. 1. Muziejų darbuotojų kvalifikacija pagal pareigas.
III. 2. Muziejų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
IV. Muziejaus patalpos 2012.
V. Lėšos ir jų panaudojimas 2012 m.
Atsisiųsti duomenis: Muz2012.xls »»»

Muziejai 2011 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2011 m.
I. 1. Eksponatų įsigijimas, inventorizavimas, skaitmeninimas ir įvertinimas.
I. 2. Eksponatų restauravimas, konservavimas, nurašymas, perkėlimas.
II. Muziejaus veikla 2011 m.
II. 1. Lankytojai.
II. 2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos.
II. 3. Leidybinė ir mokslinė veikla.
III. Muziejaus darbuotojai 2011 m.
III. 1. Muziejų darbuotojų kvalifikacija pagal pareigas.
III. 2. Muziejų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
IV. Muziejaus patalpos 2011.
V. Lėšos ir jų panaudojimas 2011 m.
Atsisiųsti duomenis: Muz2011.xls »»»

Muziejai 2010 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2010 m.
I. 1. Eksponatų įsigijimas ir inventorinimas.
I. 2. Eksponatų restauravimas, konservavimas, nurašymas, perkėlimas.
II. Muziejaus veikla 2010 m.
II. 1. Lankytojai.
II. 2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos.
II. 3. Leidybinė ir mokslinė veikla.
III. Muziejaus darbuotojai 2010 m.
III. 1. Muziejų darbuotojų kvalifikacija pagal pareigas.
III. 2. Muziejų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
IV. Muziejaus patalpos 2010.
V. Lėšos ir jų panaudojimas 2010 m.
Atsisiųsti duomenis: Muz2010.xls »»»

Muziejai 2009 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2009 m.
I. 1. Eksponatų įsigijimas ir inventorinimas.
I. 2. Eksponatų restauravimas, konservavimas, nurašymas, perkėlimas.
II. Muziejaus veikla 2009 m.
II. 1. Lankytojai.
II. 2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos.
II. 3. Leidybinė ir mokslinė veikla.
III. Muziejaus darbuotojai 2009 m.
III. 1. Muziejų darbuotojų kvalifikacija pagal pareigas.
III. 2. Muziejų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
IV. Muziejaus patalpos 2009.
V. Lėšos ir jų panaudojimas 2009 m.
Atsisiųsti duomenis: Muz2009.xls »»»

Muziejai 2008 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2008 m.
I. 1. Eksponatų įsigijimas ir inventorinimas.
I. 2. Eksponatų restauravimas, konservavimas, nurašymas, perkėlimas.
II. Muziejaus veikla 2008 m.
II. 1. Lankytojai.
II. 2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos.
II. 3. Leidybinė ir mokslinė veikla.
III. Muziejaus darbuotojai 2008 m.
III. 1. Muziejų darbuotojų kvalifikacija pagal pareigas.
III. 2. Muziejų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
IV. Muziejaus patalpos 2008.
V. Lėšos ir jų panaudojimas 2008 m.
Atsisiųsti duomenis: Muz2008.xls »»»

Muziejai 2007 m.
Muziejai
I. Rinkinio charakteristika 2007 m.
I. 1. Eksponatų įsigijimas ir inventorinimas.
I. 2. Eksponatų restauravimas, konservavimas, nurašymas, perkėlimas.
II. Muziejaus veikla 2007 m.
II. 1. Lankytojai.
II. 2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos.
II. 3. Leidybinė ir mokslinė veikla.
III. Muziejaus darbuotojai 2007 m.
III. 1. Muziejaus darbuotojų klasifikacija pagal pareigas.
III. 2. Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
IV. Muziejaus patalpos 2007 m.
V. Lėšos ir jų panaudojimas 2007 m.
Atsisiųsti duomenis: Muz2007.xls »»»

Muziejai 2006 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2006 m.
I. 1. Eksponatų įsigijimas ir inventorinimas.
I. 2. Eksponatų restauravimas, konservavimas, nurašymas, perkėlimas.
II. Muziejaus veikla 2006 m.
II. 1. Lankytojai.
II. 2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos.
II. 3. Leidybinė ir mokslinė veikla.
III. Muziejaus darbuotojai 2006 m.
III. 1. Muziejaus darbuotojų kvalifikacija pagal pareigas.
III. 2. Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
IV. Muziejaus patalpos 2006 m.
V. Lėšos ir jų panaudojimas 2006 m.
Atsisiųsti duomenis: Muz2006m.xls »»»

Muziejai 2005 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2005 m.
I. 1. Eksponatų įsigijimas ir inventorinimas.
I. 2. Eksponatų restauravimas, konservavimas, nurašymas, perkėlimas.
II. Muziejaus veikla 2005 m.
II. 1. Lankytojai.
II. 2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos.
III. Muziejaus darbuotojai 2005 m.
III. 1. Muziejaus darbuotojų kvalifikacija pagal pareigas.
III. 2. Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
IV. Muziejaus patalpos.
V. Lėšos ir jų panaudojimas 2005 m.
Atsisiųsti duomenis: Muz2005m.xls »»»

Muziejai 2004 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2004 m.
I. 1. Eksponatų įsigijimas ir inventorinimas.
I. 2. Eksponatų restauravimas, konservavimas, nurašymas, perkėlimas.
II. Muziejaus veikla 2004 m.
II. 1. Lankytojai.
II. 2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos.
II. 3. Leidybinė ir mokslinė veikla.
III. Muziejaus darbuotojai 2004 m.
III. 1. Muziejaus darbuotojų kvalifikacija pagal pareigas.
III. 2. Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
IV. Muziejaus patalpos.
V. Lėšos ir jų panaudojimas 2004 m.
Atsisiųsti duomenis: Muz2004m.xls »»»

Muziejai 2003 m.
Muziejai
I. Muziejaus rinkinio charakteristika 2003 m.
I. 1. Eksponatų įsigijimas ir inventorinimas.
I. 2. Eksponatų restauravimas, konservavimas, nurašymas, perkėlimas.
II. Muziejaus veikla 2003 m.
II. 1. Lankytojai.
II. 2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos.
II. 3. Leidybinė ir mokslinė veikla.
III. Muziejaus darbuotojai 2003 m.
III. 1. Muziejaus darbuotojų kvalifikacija pagal pareigas.
III. 2. Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
IV. Muziejaus patalpos.
V. Lėšos ir jų panaudojimas 2003 m.
Atsisiųsti duomenis: Mus2003m.xls »»»