Valstybinės institucijos

Lietuvos Respublikos Prezidentas
http://www.prezidentas.lt/

Lietuvos Respublikos Seimas
http://www.lrs.lt/

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
http://www.lrv.lt/

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
http://www.lrkm.lt/

Lietuvos Respublikos švietimo ministerija
http://www.smm.lt/

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
http://www.kpd.lt/

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
http://www.archyvai.lt/

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija
http://www.lietuvai1000.lt/

Valstybinė kultūros paveldo komisija
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=868

UNESCO nacionalinė komisija
http://www.unesco.lt/

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
http://www.vsaa.lt/

Valstybinė lietuvių kalbos komisija
http://www.vlkk.lt/

Valstybinė kalbos inspekcija
http://vki.lrs.lt/

Valstybės tarnybos departamentas
http://www.vtd.lt/